Năm 2018 vượt qua nhiều khó khăn thử thách, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã nhà đã gặt hái được những quả ngọt như mong đơi. đó là kết quả, là nguyện vọng và mong ước của toàn thể nhân dân cũng như Đảng bộ xã Thạch Ngọc. Nông thôn mới với sức sống mới, diện mạo mới