I. Bí thư Đảng Ủy:

1. Họ và tên khai sinh: LÊ TRỌNG HẢI 
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 10 tháng 09 năm 1966 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
5. Quê quán: Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

6. Dân tộc: Kinh 7. Tôn giáo: Không 
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: - - 
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kế toán 
11. Ngày tuyển dụng:  01/01/1995, Cơ quan tuyển dụng: 
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Bí thư Đảng ủy 
13. Công việc chính được giao: 
14. Ngạch công chức: Chuyên viên - 01003 , Mã ngạch: 01003 
Bậc lương: 5     Hệ số: 3.66  Ngày hưởng 01/11/2017 
Phụ cấp chức vụ: 0.33 Phụ cấp khác: 
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 10/12 
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: Trung cấp
15.3. Lý luận chính trị: Trung cấp ( Lý luận chính trị),            15.4. Quản lý nhà nước: Tiền công vụ ( Quản lý nhà nước) 
15.5. Ngoại ngữ:     15.6. Tin học: Tin học văn phòng ( Tin học) 
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 16/03/1988, Ngày chính thức: 16/03/1989 
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ................. kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
18. Ngày nhập ngũ: ................. , Ngày xuất ngũ: ................. , Quân hàm cao nhất: 
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 
20. Sở trường công tác: 
21. Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở của UBND huyện Thạch Hà năm 2010 , 22. Kỷ luật: Không 
23. Tình trạng sức khỏe: Tốt , Chiều cao: 1.59 cm Cân nặng: 55.00 kg, Nhóm máu: 
24. Là thương binh hạng: ....... , Là con gia đình chính sách: 
25. Số chứng minh nhân dân: 184211966 Ngày cấp: 07/08/2012 
26. Số sổ BHXH: 3099003045 
27. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm 
Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

 

 

 

 

Tiền công vụ ( Quản lý nhà nước)

Trường cấp 1 Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

1974 - 1978

 

Tiểu học

Trường cấp II Thạch Ngọc

 

1978 - 1981

 

Trung học cơ sở

Trường cấp III Lý Tự Trọng

 

1981 - 1984

 

Phổ thông trung học

TH Tài chính Hà Tĩnh

kế toán

2002

Tại chức

Trung cấp

 

 

2009

 

Tin học văn phòng ( Tin học)

 

 

2010

 

Đối tượng 3 ( Quốc phòng - An ninh)

 

 

2012

 

Trung cấp ( Lý luận chính trị)

Trung cấp chính trị Tràn Phú Hà Tĩnh

Chính trị hành chính

2012 - 2012

Tập trung

Trung cấp

Viện đại học Mở Hà Nội

Luật kinh tế

2013 - 2018

Từ xa

Đại học

28. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ 01/01/1995 - 31/12/1995

Văn hóa - Xã hội UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/01/1996 - 30/04/2004

Tài chính - Kế toán UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/05/2004 - 15/03/2015

Phó Chủ tịch UBND UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 16/03/2015 - 19/08/2017

Chủ tịch UBND UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 20/08/2017

Bí thư Đảng ủy UBND Xã Thạch Ngọc

 

II. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN GIA HÙNG 
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm 1968 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
5. Quê quán: Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

6. Dân tộc: Kinh 7. Tôn giáo: Không 
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: - - 
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Làm ruộng 
11. Ngày tuyển dụng:  01/08/2005, Cơ quan tuyển dụng: 
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy 
13. Công việc chính được giao: 
14. Ngạch công chức: Cán sự - 01004 , Mã ngạch: 01004 
Bậc lương: 7     Hệ số: 3.06  Ngày hưởng 01/08/2017 
Phụ cấp chức vụ: 0.25 Phụ cấp khác: Phụ cấp kiêm nhiệm - 0.20
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12 
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: Trung cấp
15.3. Lý luận chính trị: Trung cấp ( Lý luận chính trị),            15.4. Quản lý nhà nước: 
15.5. Ngoại ngữ:     15.6. Tin học: Tin học văn phòng ( Tin học) 
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 09/04/1990, Ngày chính thức: 09/04/1991 
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ................. kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
18. Ngày nhập ngũ: 05/09/1986 , Ngày xuất ngũ: 30/09/1990 , Quân hàm cao nhất: Trung sĩ 
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 
20. Sở trường công tác: 
21. Khen thưởng: Không , 22. Kỷ luật: Không 
23. Tình trạng sức khỏe: Tốt , Chiều cao: 1.62 cm Cân nặng: 55.00 kg, Nhóm máu: 
24. Là thương binh hạng: ....... , Là con gia đình chính sách: 
25. Số chứng minh nhân dân: 183847931 Ngày cấp: 26/03/2008 
26. Số sổ BHXH: 3006002845 
27. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm 
Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

 

 

 

 

Tin học văn phòng ( Tin học)

Trường cấp 1 Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

1974 - 1979

 

Tiểu học

Cấp II Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

1979 - 1982

 

Trung học cơ sở

Cấp III Lý Tự Trọng

 

1982 - 1985

 

Phổ thông trung học

 

 

2002

 

Trung cấp ( Lý luận chính trị)

 

 

2009

 

Đối tượng 3 ( Quốc phòng - An ninh)

Đại học Hà Tĩnh

Quản lý nông nghiệp

2012 - 2014

Tại chức

Trung cấp

28. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ 01/08/2005 - 31/07/2010

Phó Bí thư Đảng ủy UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/08/2010 - 01/05/2015

Phó Bí thư Đảng ủy UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/06/2011

Phó Chủ tịch HĐND UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 02/05/2015 - 31/07/2015

Phó Bí thư Đảng ủy UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/08/2015 - 26/11/2015

Phó Bí thư Đảng ủy UBND Xã Thạch Ngọc

 

III. Chủ Tịch UBND xã:

1. Họ và tên khai sinh: VÕ TÁ DUY 
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1982 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, nay là TP Hà Tĩnh 
5. Quê quán: Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

6. Dân tộc: Kinh 7. Tôn giáo: Không 
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: - - 
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh 
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Sinh viên, chưa có việc làm 
11. Ngày tuyển dụng:  20/02/2006, Cơ quan tuyển dụng: Sở Nội vụ Hà Tĩnh
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chủ tịch UBND 
13. Công việc chính được giao: 
14. Ngạch công chức: Chuyên viên - 01003 , Mã ngạch: 01003 
Bậc lương: 5     Hệ số: 3.66  Ngày hưởng 01/06/2018 
Phụ cấp chức vụ: 0.25 Phụ cấp khác: Phụ cấp kiêm nhiệm - 0.25
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12 
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ
15.3. Lý luận chính trị: Sơ cấp ( Lý luận chính trị),            15.4. Quản lý nhà nước: Nghạch Chuyên viên ( Quản lý nhà nước) 
15.5. Ngoại ngữ: B1 ( Ngoại ngữ)     15.6. Tin học: B ( Tin học) 
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 06/03/2006, Ngày chính thức: 06/03/2007 
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/03/1997 kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
18. Ngày nhập ngũ: ................. , Ngày xuất ngũ: ................. , Quân hàm cao nhất: 
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 
20. Sở trường công tác: 
21. Khen thưởng: Bằng khen của . năm 2012 , 22. Kỷ luật: Không 
23. Tình trạng sức khỏe: ....... , Chiều cao: 170.00 cm Cân nặng: 80.00 kg, Nhóm máu: 
24. Là thương binh hạng: ....... , Là con gia đình chính sách: 
25. Số chứng minh nhân dân: 183308580 Ngày cấp: 26/05/2015 
26. Số sổ BHXH: HC 7-42-09-034-00033 
27. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm 
Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

 

 

 

 

Sơ cấp ( Lý luận chính trị)

Tiểu học Thạch Hạ

 

1987 - 1993

 

Tiểu học

THCS Hạ Môn

 

1993 - 1997

 

Trung học cơ sở

THPT Phan Đình Phùng

 

1997 - 2000

 

Phổ thông trung học

Đại học Nông lâm Huế

CN-CTNT

2001 - 2005

Chính quy

Đại học

 

 

2005

 

B ( Tin học)

 

 

2005

 

2 năm ( Quản lý kinh tế)

Chính trị Trần Phú

 

2011

 

Nghạch Chuyên viên ( Quản lý nhà nước)

 

 

2013

 

Đối tượng 3 ( Quốc phòng - An ninh)

 

Anh

2014

 

B1 ( Ngoại ngữ)

 

 

2014

 

Thanh tra viên ( Thanh tra)

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản lý kinh tế

2012 - 2015

Chính quy

Thạc sĩ

28. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ 20/02/2006 - 31/07/2008

Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Thạch Hà

Từ 01/08/2008 - 30/06/2013

Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Thạch Hà

Từ 01/07/2013 - 07/12/2014

Phó Chánh thanh tra Thanh tra UBND huyện Thạch Hà

Từ 08/12/2014 - 19/08/2017

Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Thạch Hà

Từ 20/08/2017

Chủ tịch UBND UBND Xã Thạch Ngọc

IV. Phó chủ tịch HĐND xã:

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN QUYỀN 
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 22 tháng 09 năm 1965 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
5. Quê quán: Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

6. Dân tộc: Kinh 7. Tôn giáo: Không 
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: - - 
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cán bọ hợp đồng 
11. Ngày tuyển dụng:  01/08/1987, Cơ quan tuyển dụng: TT HĐND huyện Thạch Hà
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Chủ tịch HĐND 
13. Công việc chính được giao: 
14. Ngạch công chức: Chuyên viên - 01003 , Mã ngạch: 01003 
Bậc lương: 5     Hệ số: 3.66  Ngày hưởng 01/07/2018 
Phụ cấp chức vụ: 0.20 Phụ cấp khác: 
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12 
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học
15.3. Lý luận chính trị: Trung cấp ( Lý luận chính trị),            15.4. Quản lý nhà nước: 
15.5. Ngoại ngữ:     15.6. Tin học: B ( Tin học) 
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 22/03/1990, Ngày chính thức: 22/03/1991 
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/03/1981 kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
18. Ngày nhập ngũ: ................. , Ngày xuất ngũ: ................. , Quân hàm cao nhất: 
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 
20. Sở trường công tác: 
21. Khen thưởng: Không , 22. Kỷ luật: Không 
23. Tình trạng sức khỏe: Tốt , Chiều cao: 1.70 cm Cân nặng: 67.00 kg, Nhóm máu: 
24. Là thương binh hạng: ....... , Là con gia đình chính sách: 
25. Số chứng minh nhân dân: 185494459 Ngày cấp: 22/05/2015 
26. Số sổ BHXH: 3006002846 
27. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm 
Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Cấp 1 Thạch Ngọc

 

1972 - 1976

 

Tiểu học

Cấp II Thạch Ngọc

 

1976 - 1979

 

Trung học cơ sở

PTTH Lý Tự Trọng

 

1979 - 1982

 

Phổ thông trung học

trung tâm bồi dưỡng chính trị

Kế toán

1986 - 1987

Tập trung

Sơ cấp

Trung tâm chính trị

 

1991

 

Sơ cấp ( Lý luận chính trị)

trung tâm khuyến nông

vệ sinh dịch hại nông nghiệp

1995 - 1995

Vừa làm vừa học

Sơ cấp

Dạy nghề Hà Tĩnh

 

2005

 

B ( Tin học)

Kinh tế quốc dân

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

2001 - 2006

Tại chức

Đại học

 

 

2014

 

Đối tượng 3 ( Quốc phòng - An ninh)

 

 

2014

 

Trung cấp ( Lý luận chính trị)

28. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ 01/08/1987 - 29/02/1992

Bí thư Đoàn TNCS HCM UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/03/1993 - 31/05/1995

UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/06/1995 - 30/09/2001

UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/10/2001 - 30/06/2011

UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 01/07/2011 - 21/05/2016

Phó Chủ tịch HĐND UBND Xã Thạch Ngọc

Từ 22/05/2016 - 22/05/2021

Phó Chủ tịch HĐND UBND Xã Thạch Ngọc

 

V. Phó Chủ tịch UBND xã:

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG THANH 
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày: 02 tháng 09 năm 1974 Giới tính: Nam

4. Nơi sinh: Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
5. Quê quán: Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

6. Dân tộc: Kinh 7. Tôn giáo: Không 
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: - - 
9. Nơi ở hiện nay: Thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Chủ nhiệm HTX Thống nhất 
11. Ngày tuyển dụng:  05/05/2015, Cơ quan tuyển dụng: 
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Chủ tịch UBND 
13. Công việc chính được giao: 
14. Ngạch công chức: Chuyên viên - 01003 , Mã ngạch: 01003 
Bậc lương: 2     Hệ số: 2.67  Ngày hưởng 05/05/2018 
Phụ cấp chức vụ: 0.20 Phụ cấp khác: 
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12 
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học
15.3. Lý luận chính trị: Trung cấp ( Lý luận chính trị),            15.4. Quản lý nhà nước: 
15.5. Ngoại ngữ:     15.6. Tin học: 
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 26/07/1976, Ngày chính thức: 26/07/1997 
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/03/1989 kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
18. Ngày nhập ngũ: ................. , Ngày xuất ngũ: ................. , Quân hàm cao nhất: 
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 
20. Sở trường công tác: 
21. Khen thưởng: Không , 22. Kỷ luật: Không 
23. Tình trạng sức khỏe: ....... , Chiều cao: 1.62 cm Cân nặng: ....... kg, Nhóm máu: A 
24. Là thương binh hạng: ....... , Là con gia đình chính sách: 
25. Số chứng minh nhân dân: 183694491 Ngày cấp: ................. 
26. Số sổ BHXH: 3006005133 
27. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm 
Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Tiểu học Thạch Ngọc- Thạch Hà- Hà TĨnh

 

1980 - 1985

 

Tiểu học

THCS Thạch Ngọc

 

1985 - 1989

 

Trung học cơ sở

PTTH Lý Tự Trọng

 

1989 - 1991

 

Phổ thông trung học

Trường CB&DN

Nghiệp vụ quản lý kinh tế HTX và DN

22/08/2004 - 28/08/2004

 

 

Trung tâm GDTX Thạch Hà

 

2005 - 2006

 

Phổ thông trung học

Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh

 

2008

 

Trung cấp ( Lý luận chính trị)

Học viện QLXD

Quản lí dự án XDCT

22/03/2010 - 27/03/2010

 

 

Học viện QLXD

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

26/03/2010 - 28/03/2010

 

 

Đại học Hà Tĩnh

Quản trị kinh doanh

2008 - 2013

Tại chức

Đại học

Trường Chính trị trần phú Hà Tinh

bồi dường CBXD NTM

13/12/2013 - 19/12/2013

 

 

28. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ 05/05/2015

Phó Chủ tịch UBND UBND Xã Thạch Ngọc

 

 

VI. Nhiệm vụ quyền hạn:

Ông Võ Tá Duy chức vụ: Chủ Tịch UBND xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

VII. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0917796998
Email: lethihoamt@gmail.com

2. Chủ tịch Hội LHPN: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: 0916921733

Email: nguyenminhpntn@gmail.com

3. Chủ tịch Hội ND: Trần Văn Anh

Điện thoại: 0979703607

Email: tranvananh69nd@gmail.com

4. Chủ tịch Hội CCB: Nguyễn Quang Luận

Điện thoại: 0975526498

 email: nguyenquangluanccb1960@gmail.com

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Nguyễn Hữu Dào

Điện thoại: 0978079483

Email: huudao79dtn@gmail.com