Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Thạch Ngọc khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
20/07/2018 03:23
Ngày 19/7/2018 Hội đồng nhân dân xã Thạch Ngọc tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Thạch Ngọc khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Huy - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy - Trưởng đoàn công tác phụ trách xã; ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban dân vận - Đại biểu HĐND được bầu tại cụm; ông Nguyễn Phùng Lưu - Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Bá Du - Trưởng ban pháp chế HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Nga - Phó chủ tịch UBND xã Thạch Tiến – Đại biểu HĐND huyện được bầu tại cụm; Thường trực HĐND - UBND, UBMTTQ; các ban ngành, đoàn thể cấp xã, bí thư, thôn trưởng các thôn; đại diện Đại cử tri các thôn và 24 đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy - Trưởng đoàn công tác phụ trách xã; ông Nguyễn Bá Du - Trưởng ban pháp chế HĐND huyện - tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo XD NTM xã

Ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban dân vận - Đại biểu HĐND được bầu tại cụm; ông Nguyễn Phùng Lưu - Phó chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Nga - Phó chủ tịch UBND xã Thạch Tiến – Đại biểu HĐND huyện được bầu tại cụm

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018. Quyết định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm; báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách và các quỷ chuyên dùng 5 tháng đầu năm 2018; báo cáo điều chỉnh dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sác nhà nước năm 2017; báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2018; báo cáo kế hoạch thu gom rác thải; báo cáo thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của các ban HĐND; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông báo của  MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và 02 báo cáo của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND xã.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - PCT UBND thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018. Quyết định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm

Theo báo cáo của UBND xã, trong 6 tháng đầu năm UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo nhân dân sản xuất được 9,4 ha Ngô tại các thôn Quý Hải, Đại Long, Bắc Tiến và 5,4 ha bầu, bí và dưa đỏ tại các thôn Quý Hải và Tân Tiến cho năng suất tương đối khá. Diện tích lúa vụ xuân 382/390ha đạt 98% kế hoạch, năng suất ước tính đạt 54 tạ/ha. Triển khai xây dựng mô hình Thanh long ruột đỏ tại vùng đồng Bơ thôn Đại Long và Bắc Tiến. Về chăn nuôi toàn xã có hơn 9503 con gia súc và đàn gia cầm hơn 90.000 con. Tổng thu ngân sách nhà nước 7.134.506.000đ đạt 116% hế hoạch, tổng chi ngân sách 5.793.400.000đ trong đó đầu tư XDCB 4.084.000.000đ, chi thường xuyên 1.889,231.000đ. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng Nông thôn mới được chú trọng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục, y tế có chuyển biến rõ nét; quốc phòng – an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc ngày càng được nâng lên.

Các Đại biểu HĐND xã đang tập trung nghiên cứu các báo cáo tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy - Trưởng đoàn công tác phụ trách xã đã biểu dương những kết quả xã đã đạt được về các lĩnh vực KT - XH - QPAN, trong công tác xây dựng nông thôn mới toàn xã đã tích cực thi đua xây dựng NTM, các thôn đều có khởi sắc, chuyển biến như giao thông, phát quang hành lang giao thông, xây bồn hoa, rãnh thoát nước, trụ sở ủy ban…nhiều thôn đã có sự nỗ lực vượt bậc đã huy động được hàng nghìn ngay công, đóng góp của nhân dân. Ông đánh giá cao về sự năng động của lãnh đạo xã về nguồn đầu tư và hỗ trợ. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như các tiêu chí chưa hoàn thành chưa có khối lượng cụ thể, tổ chức chỉ đạo thực hiện chưa chu đáo…ông mong muốn trong 6 tháng cuối năm phải đưa ra được giải pháp, chất vấn các công chức chuyên môn, xác định rõ các tiêu chí, khối lượng cụ thể công cần làm nhất là KDC kiểu mẫu vườn mẫu để hoàn thành 20 tiêu chí và đưa xã nhà về đích NTM vào cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy - Trưởng đoàn công tác phụ trách xã phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc khục trên tất cả các lĩnh vực. Những ý kiến, kiến nghị đề xuất tại kỳ họp đã được thường trực UBND xã trả lời làm rõ và hứa sẽ xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu HĐND xã chất vấn xoay quanh các lĩnh vự đất đai, tài nguyên môi trường...

Ông Dương Văn Thông - Công chức địa chính trả lời chất vấn những câu hỏi đại biểu HĐND đưa ra

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp về các nội dung như: Lĩnh vực giao thông, nông thôn mới, điện, Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, văn hóa, giáo dục, tài chính ngân sách…kỳ họp thứ 6 HĐND xã Thạch Ngọc đã thông qua 5 tờ trình và 5 nghị quyết. Trong đó tập trung cho các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu KTXH, đặc biệt là phấn đấu đưa xã về đích NTM vào cuối năm 2018.

 

 

 

Tác giả: Thanh Tân - Nguồn: BBT