Thạch Ngọc Tiếp xúc giữa cử tri với HĐND xã khóa XIX (kỳ họp thứ VI)
04/07/2018 11:17
Để chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ VI HĐND xã khóa XIX trong hai ngày 1-2/7/2018 xã Thạch Ngọc tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri trên toàn xã.
Thạch Ngọc Tiếp xúc giữa cử tri với HĐND xã khóa XIX  (kỳ họp thứ VI)

Tại buổi tiếp xúc cử tri các thôn được đại diện của đoàn đại biểu HĐND xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; lấy ý kiến các báo cáo, tờ trình như: Quyết toán ngân sách năm 2017, Bổ sung kế hoạch sử dụng đất, Kế hoạch thu gom rác thải, Trả lời ý kiến của tri.

Đại biểu HĐND thôn Ngọc Sơn đọc báo cáo ình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Qua các buổi tiếp xúc đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất được các cử tri trong xã nêu lên với tinh thần đóng góp, xây dựng cao và một số kiến nghị trong nhân dân. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị  đều xoay quanh các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, văn hóa - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại các cụm khu dân cư, việc thu gom, xử lý rác thải, tình trạng rác thải vứt bừa bãi chưa có biện pháp xử lý kịp thời, xây dựng NTM, chỉnh trang khu dân cư, nhà văn hóa các thôn,…

Cử tri thôn Quý Hải tập trung lắng nghe báo cáo...

Tại các điểm tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND xã tiếp thu, Đại diện UBND xã đã trả lời và làm rõ. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, tổng hợp các ý kiến của cử tri trong xã để chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới.

Đại diện HĐND xã trả lời ý kiến của cử tri

Qua đợt tiếp xúc, tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để tiếp tục ra quân xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tháng cao điểm xây dựng chỉnh trang khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

 

Tác giả: TT - Nguồn: BBT