Mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV tại thôn Qúy Hải
04/06/2018 03:32
Những năm qua, tình trạng người dân trên địa bàn xã Thạch Ngọc vứt bừa bãi bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sức khỏe của con người. Để khắc phục tình trạng này thôn Quý Hải xã Thạch Ngọc đã xây dựng thùng thu gom bao bì thuốc BVTV tại các cánh đồng và bước đầu đem lại hiệu quả.
Mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV tại thôn Qúy Hải

Hầu như các hộ dân trên địa bàn thôn Quý Hải đều sản xuất nông nghiệp vì vậy hàng năm người dân ở đây phải phun 4-5 lượt thuốc trừ cỏ và trừ sâu hại lúa cũng như rau màu khác; Trước đây toàn bộ bao bì, chai lọ sau khi sử dụng xong đều vứt bừa bãi ra môi trường nhưng từ khi có thùng thu gom thì người dân sau khi phun xong, đều bỏ bao bì thuốc BVTV vào các thùng thu gom được đặt tại cánh đồng. “Trước đây, khi chưa có thùng thu gom, người dân theo thói quen đều vứt bỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV ngay tại đồng ruộng. Từ khi được chính quyền thôn trang bị thùng thu gom, thì  các hộ dân trong thôn đã thực hiện nghiêm việc bỏ bao bì thuốc BVTV vào đó để bảo vệ môi trường. Ban đầu, một số người chưa có ý thức bỏ rác thải vào thùng mà vứt bừa bãi, sau đó thông qua họp thôn nhắc nhở, bà con đã dần thay đổi thói quen”- ông Lê Hoàn - Bí thư chi bộ cho biết

Thời gian qua, Thôn Quý hải đã đặt 10 thùng thu gom bao bì thuốc BVTV đặt tại các cánh đồng của địa phương, các thùng thu gom rác được đặt tại các vị trí phù hợp, phân bố hợp lý, thuận lợi cho bà con và không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Nhờ đó, tình trạng vứt bừa bãi bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đã giảm, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường được nâng cao.

Người dân tự ý thức tập kết vỏ thuốc BVTV vào thùng rác

Sau khi thùng đầy sẽ được thu gom và vận chuyển đến địa điểm xử lý an toàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tồn dư thuốc BVTV gây hại đối với môi trường.


Thùng đựng rác tại thôn Quý Hải

  Hiện nay, việc xử lý số bao bì thuốc BVTV nói riêng và rác thải sinh hoạt nông thôn nói chung là vấn đề khó khăn không chỉ của thôn Quý Hải mà của tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã vì hiện nay xã chưa có điểm tập kết cũng như xử lý rác thải cho bà con mà chủ yếu vẫn là đang xử lý rác tại hộ gia đình. Đây cũng là một nội dung về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, dù có hay không việc đặt các thùng thu gom này thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của bà con trong việc tập kết rác thải và bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung, góp phần bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Đây là một mô hình rất hiệu quả cần được tuyên truyền và nhân rộng trên địa bàn toàn xã để nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường./.

 

Tác giả: TV - Nguồn: BBT