Hà Tĩnh tuyên truyền sâu rộng Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
19/10/2018 01:54
Để phòng chống tác hại của thuốc lá, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hàng chục buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá với sự tham gia của hàng ngàn người.
Hà Tĩnh tuyên truyền sâu rộng Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngay sau khi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) có hiệu lực (ngày 01/5/2013), tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh và chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả những quy định của Luật.

 Đến nay, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động đã nhận thức và từng bước thực thi các quy định của Luật PCTHTL; hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTHTL.

Tuy nhiên, do tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông nên công tác PCTHTL vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: số người có thói quen hút thuốc vẫn còn nhiều; điều kiện cơ sở vật chất để bố trí phòng hút thuốc riêng tại những nơi công cộng vẫn còn hạn chế; một bộ phận nhân dân chưa nhận thức được những tổn thất to lớn về sức khoẻ, kinh tế và môi trường do thuốc lá gây nên, chưa thấy được tác hại của thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh gây chết người.

Đánh giá tình hình triển khai luật PCTHTL trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hồng Phúc, thư ký chương trình PCTHTL tỉnh Hà Tĩnh nhận định: Thuận lợi trong công tác PCTHTL ở Hà Tĩnh phải kể đến thứ nhất là sức khỏe là một vấn đề luôn được quan tâm trong các văn bản về chính sách của tỉnh và PCTHTL lại là một vấn đề của sức khỏe cộng đồng. Sau khi Quốc hội thông qua Luật PCTHTL, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có các văn bản chỉ đạo liên quan đến các hoạt động buôn bán, quảng cáo và sử dụng thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm kiện toàn BCĐ PCTHTL tỉnh kịp thời.,...

Nhận thức sâu sắc được vấn đề triển khai thi hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh, tình hình triển khai thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến xã, phường, nhiều hoạt động PCTH thuốc lá đã đạt được kết quả tốt và tạo được nhiều thay đổi trong nhận thức và hành vi hút thuốc lá của hút thuốc.

 Để phòng chống tác hại của thuốc lá, Ban chỉ đạo đã thực hiện 120 buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá với hàng ngàn lượt người tham gia. Ngoài ra, sản xuất và lắp đặt 09 Pa nô cỡ lớn tại 09 huyện, thị xã, thành phố, 100 pano khung đơn kích thước nhỏ và 6.500 biển “cấm hút thuốc lá” treo mắc tại các cơ quan, Trường học, Trạm Y tế xã, phường thị trấn, nhà văn hóa khối xóm, các nhà máy, xí nghiệp, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn 13/13 huyện thành, thị xã trên địa bàn tỉnh. In và phân phối 20.000 tờ rơi tuyên truyền PCTH thuốc lá. Treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 13/13 huyện, thành thị xã của tỉnh (từ ngày 25/5 – 31/5) hàng năm.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nâng năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động, PCTHTL về Hướng dẫn xây dựng trường học không thuốc lá và tư vấn cai nghiện thuốc lá và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong thời gian tới, BCĐ phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá gây tổn hại đến sức khỏe; Phổ biến giáo dục Pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá... với mục đích giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của thuốc lá gây ra cũng như dần đưa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào cuộc sống.

 

Tác giả: Thanh Nhàn - Nhật Thắng - Nguồn: Sở Y tế Hà Tĩnh