Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Ngọc: Khai mạc lớp huấn luyện chiến đấu năm 2018
07/05/2018 03:47
Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch ngọc khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018. Nhằm huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ nắm được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm và biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, chiến thuật từng người và từng tổ, có khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Ngọc: Khai mạc lớp huấn luyện chiến đấu  năm 2018

Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Ngọc khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018. Nhằm huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ nắm được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm và biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, chiến thuật từng người và từng tổ, có khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…  

        Tham gia buổi khai mạc có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, cán bộ công chức, 55 đồng chí dân quân tự vệ tham gia huấn luyện và bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn trong toàn xã.

 

 

 

Giảng viên, chính trị viên Lê Thanh Hải lên lớp giảng dạy

 

 

 

Lực lượng DQTV nghe giảng và ghi chép bài

 

 

Theo kế hoạch chương trình huấn luyện diễn ra trong 15 ngày, năm 2018 có tổng số 55 chiến sỹ DQTV. Trong đó, lực lượng DQTV năm thứ nhất gồm 8 đồng chí được huấn luyện 15 ngày, Trung đội cơ động 31 người huấn luyện 12 ngày, lực lượng tại chỗ 16 người huấn luyện 7 ngày với sự giúp đỡ hỗ trợ của các đồng chí trong BCH Quân sự huyện Thạch Hà. Ba ngày học chính trị các chiến sỹ DQTV sẽ đựợc giảng viên, chính trị viên Lê Thanh Hải lên lớp giảng dạy các nội dung về Luật Dân quân tự vệ; âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; lịch sử biển đảo Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; thông báo tình hình kinh tế chính trị văn hoá xã hội, Quốc phòng an ninh của địa phương. Và chỉ huy trưởng ban quân sự xã Trần Hậu Lâm, phó chỉ huy trưởng Trương Quốc Hà huấn luyện các môn quân sự bao gồm: Điều lệnh đội ngũ; tháo lắp súng thông thường, ném lựu đạn xa trúng hướng, chiến thuật và các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu…

 

 

Lực lượng DQTV luyện tập tại thao trường

   

 Qua đợt huấn luyện giúp sẽ giúp lực lượng DQTV nắm được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Qua đó, trang bị cho lực lượng dân quân trình độ, kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu cơ bản, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Sau khi kết thúc lớp học chính trị lực lượng DQTV phối hợp với các thôn ra quân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xây móng hàng rào, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư…

Sau đây là một số hình ảnh đẹp lực lượng DQTV tham gia xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 


 


Tác giả: TT - Nguồn: BBT