Ông Võ Tá Duy, chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân, SĐT: 0971999381, email: votaduy@gmail.com