Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Ngọc
25/08/2018 05:09
Ngày 21/8/2018, Đoàn Liên ngành tỉnh do ông Ngô Đình Long, Phó chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn và các sở ngành của tỉnh tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Ngọc; Đại diện UBND, BCĐ NTM huyện có ông: Ngô Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng Điều phối NTM huyện; ông Nguyễn Văn Huy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy và các ban ngành của huyện cùng đại diện lãnh đạo xã, CBCC, cán bộ phụ trách tiêu chí và bí thư, thôn trưởng 8
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Ngọc

Xã Thạch Ngọc là 1 trong 8 xã điểm xây dựng NTM phấn đấu về đích cuối năm 2018. Qua kết quả kiểm tra, số tiêu chí đạt chuẩn tính đến thời điểm đánh giá: 07/20 tiêu chí, gồm: Thủy Lợi, Điện, Thông Tin và Truyền Thông, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, văn hóa; 6 tiêu chí cơ bản đạt nhưng còn thiếu hồ sơ: QP – AN; Tổ chức sản xuất; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; y tế; hệ thống chính trị; quy hoạch; 13 tiêu chí chưa đạt trong đó có tiêu chí giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất văn hóa; khu dân cư NTM kiểu mẫu đang gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều…

Qua buổi đánh giá của các sở, ngành khách quan, thực chất, sát đúng, xã xin tiếp thu nội dung, ý kiến của các sở, ngành và lãnh đạo đoàn kiểm tra và sẽ tập trung hoàn thành các nội dung tiêu chí chưa đạt và giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Đại diện các sở ngành đánh giá các tiêu chí

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Ngô Đình Long, Phó chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh quán triệt và đưa ra kết luận: Các tiêu chí chưa đạt khối lượng công việc còn nhiều, sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân chưa cao. Đặc biệt là tiêu chí số 20 xây dựng Khu dân cư mẫu, kiểu mẫu; tiêu chí Vệ sinh môi trường cần sự vào cuộc của nhân dân nhiều hơn. BCĐ XD NTM huyện Thạch Hà và Xã Thạch Ngọc nên tiến hành rà soát, xây dựng khung kế hoạch và tiếp tục tập trung hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ông đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục phát huy nội lực, chủ động huy động các nguồn vốn có thể để xây dựng từng phần, từng hạng mục theo lộ trình và tiếp tục tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung XD NTM tại xã để cuối năm đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

 

Tác giả: T.TÂN - Nguồn: BBT