Thạch Ngọc triển khai tháng cao điểm thi đua xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu (từ ngày 1/8- 31/8)
02/08/2018 08:45
Thạch Ngọc triển khai tháng cao điểm thi đua xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu (từ ngày 1/8- 31/8)

Để đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang các khu dân cư nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhân dân; đồng thời để đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các hộ gia đình, tổ liên gia, các thôn với nhau; Ban chỉ đạo NTM xã đã ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/7/2018 về phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. BCĐ- BQL xây dựng nông thôn mới xã Thạch Ngọc đã xác định  một số nhiệm vụ chính cần tập trung đó là: Chỉnh trang khu trung tâm nhà văn hóa các thôn, vận động các hộ gia đình sắp xếp nhà ở gọn gàng, cải tạo, chỉnh trang xây dựng kinh tế vườn hộ, tập trung xây dựng vườn mẫu, xây mương, rãnh thoát nước, phá dỡ công trình chăn nuôi, xây hàng rào thoáng, trồng hàng rào xanh, thu dọn vệ sinh, phát quang hàng lang lưới điện và nhiều nội dung khác,…

Các tổ liên gia thôn Mộc Hải xây mương thoát nước

Hưởng ứng tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Sáng nay ngày 01/8/2018 hàng trăm người dân thôn Mộc Hải đã ra quân xây dựng mương thoát nước khu dân cư với tổng chiều dài là gần 600m; thôn Bắc Tiến xây mương thoát nước khu dân cư chiều dài 150m, Thôn Tân Tiến chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hóa; thôn Đông Châu xây hàng rào nhà văn hóa; thôn Đại Long đổ đất san nền nhà văn hóa thôn và các thôn khác đang tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa.

Hội phụ nữ xã cải tạo vườn mãu tại thôn Quý Hải

Thời gian tới các thôn sẽ tiếp tục ra quân toàn dân thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Chỉnh trang khu dân cư, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập; Hoàn thiện các tuyến làm điểm nhấn cho các khu dân cư; Chỉnh trang khuôn viên trung tâm nhà văn hóa các thôn...

Kết thúc tháng thi đua, Ban chỉ đạo NTM xã sẽ căn cứ vào khung kế hoạch thực hiện tháng cao điểm để khen thưởng cho các thôn, tổ liên gia có đánh giá xếp loại bằng hình thức chấm điểm đánh giá theo các đầu việc đã đăng ký thực hiện trong tháng 8. Hàng tuần sẽ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công việc, bình xét, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình tham gia đợt thi đua cao điểm.

 


 

Tác giả: Thanh Tân - Nguồn: BBT